ช่วยเเชร์ จ้า .....

เช้าวันนี้ (28 เม.ย.60) ที่ ห้องประชุม 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค 3 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัด (ฝ่ายทหาร) และผู้แทนกลุ่มต่างๆ ทั้ง 4 กลุ่ม ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน ซึ่งกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดยแบ่งการประชุมเป็น 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษรุโลก /ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย

 

3870 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้