ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 58  พ.อ.เทิดศักดิ์ งามสนอง เสนาธิการ พล.ร.4 ,นายชาติชาย สงวนพงษ์ รองผู้ว่าฯ, นายภาสกร บุญญลักษม์
นายอำเภอเมือง, ประมงจังหวัด,ร.อ.อุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วม 500 คน
ได้ร่วม จัดพิธีปลูกป่าและ ปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณหนองไอ้จีด หมู่ 1 ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 และสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา หน่วยงานรัฐ เอกชน ตลอดจนภาคประชาชนต่างจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์

 

3590 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ