ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันนี้ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.30 น. คณะเจ้าหน้าที่นำโดยนายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายทักษิณ มงคลคมรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล. 7 (บ้านแยง) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการป้องกันรักษาป่าอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบ้านแยง เจ้าหน้าที่ทหาร บก.ร้อย.รส. ที่ 3 อำเภอนครไทย เจ้าหน้าที่ ศปทส.ภจว.พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ร้อย ตชด. 315 เจ้าหน้าที่ ตร. กก.สืบสวน 1 บก. สส. ภ. 6 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันสนธิกำลังออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากร ป่าไม้ ลงวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 66/2557 เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน ลงวันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้หวังดีไม่ประสงค์ออกนาม แต่หวังสินบนนำจับว่ามีการซื้อขายหรือเปลี่ยนมือการครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และปลูกบ้านพัก บริเวณบ้านแยง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมิชอบด้วยกฎหมาย พิกัด 47 Q 0692333 E 1868264 N (WGS 84) ตามเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้ง พบว่าสภาพพื้นที่เป็นที่โล่งมีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ (ทรงไทย) จำนวน 1 หลัง มีการล้อมรั้วแนวเขตอย่างชัดเจน คณะเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องมือหาพิกัดทางภูมิศาสตร์จากระบบสัญญาณดาวเทียม (GPS) ระบบ UTM (WGS 84) ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 (CN 10 บ้านแยง) พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการแจ้งการครอบครองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เป็นชื่อของ นายวิโรจน์ ขำช้าง เป็นผู้ครอบครอง เนื้อที่ 26 ไร่ แต่ไม่พบตัวนายวิโรจน์ ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนได้มีนายประยูร รัตนวัน บ้านเลขที่ 582 หมู่ 1 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นผู้ครอบครองพื้นที่ จำนวน 5 ไร่ ตามหนังสือของนายประยูร รัตนวัน ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 2560 เรื่อง แจ้งที่มาผู้ครอบครองที่ดิน ว่านายประยูร รัตนวัน คณะเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันใช้เครื่องมือหาพิกัดทางภูมิศาสตร์จากระบบสัญญาณดาวเทียม (GPS) โดยมีนายประยูร รัตนวัน เป็นคนนำชี้จับค่าพิกัดโดยรอบพื้นที่ จำนวน 7 จุด คำนวณเนื้อที่ได้ 3 งาน 63 ตารางวา คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 49,581 .- บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกการตรวจยึด/จับกุม เรื่องราว เอกสาร หลักฐาน เพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและส่งฟ้องศาลดำเนินการสั่งรื้อถอนต่อไป ทั้งนี้ได้มอบให้นายสมพงษ์ ติ๊บปาละ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวโทษดำเนินคดี นายสมศักดิ์ มีสุวรรณ์ พนักงานพิทักษ์ป่า ส2 และนายอนุนาท หิมโสภา พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า เป็นพยาน เหตุเกิดบริเวณป่าบ้านแยง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด/จับกุมได้นำบันทึกการตรวจยึด/จับกุมไปกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการคดี ต่อไป

พรหมพร  คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

 

5919 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้