ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (บชร.3) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3/ประธานศูนย์พัฒนากองทัพภาคที่ 3  ได้เล็งเห็นความสำคัญของโรงพยาบาลค่ายพระยาสุรศักดิ์มนตรี ว่าปัจจุบันหน่วยไม่มีรถกอล์ฟสำหรับรับ-ส่งผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลประกอบกับตึกผู้ป่วยอยู่ห่างกัน จึงทำให้การบริการผู้ป่วยไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร จากเหตุผลดังท่านแม่ทัพภาคที่ 3/ประธานศูนย์พัฒนากองทัพภาคที่ 3 (สนามกอล์ฟดงภูเกิด) จึงได้มอบงบประมาณ จำนวนเงิน 65,806 บาท (หกหมื่นห้าพันแปดร้อยหกบาทถ้วน)  ให้กับศูนย์พัฒนากีฬากองทัพภาคที่ 3 ไปดำเนินการซ่อมบำรุงให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลค่ายพระยาสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งเป็นรพ.ขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่ 3 ใช้ในการบริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้ และผู้สูงอายุ ที่มารับการรักษา หรือใช้บริการรับ – ส่งผู้ป่วยระหว่างตึกซึ่งต้องเดินไกล ถือว่าเป็นการบริการให้ความสะดวกกับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา โดยพลตรี กิติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นผู้รับมอบรถคันดังกล่าว และโครงการนี้แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านได้ดำเนินการนำร่องกับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 2 คัน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 

 

 

 

4950 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้