ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๕๐ น.
พลตรี บรรเจิด ฉางปูนทอง รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาและพิธีปิดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติดในหน่วยทหารประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมมอบรางวัลให้กับนักกีฬา ณ สนามกีฬา
กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
IMG_8634 - Copy

กองทัพภาคที่ ๓/ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ จัดการแข่งขัน
กีฬาภายในหน่วยทหาร ตามโครงการลานกีฬาต้านภัยยาเสพติดในหน่วยทหาร ประจำปี ๒๕๕๘
ของหน่วยทหาร/ค่ายทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในห้วงวันที่ ๑ และ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกำลังพลและครอบครัว มีการแข่งขัน

IMG_8636 - Copy

กีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วยกีฬา ๓ ประเภท คือ ชักเย่อ , วิ่งกระสอบ และ วิ่งวิบาก/วิ่ง ๕ คน ๖ ขา
ทีมชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐.บาท รองชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลและ
เงินรางวัล ๕,๐๐๐.บาท การแข่งขันกีฬาฟุตบอล คู่รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระหว่างทีม กองทัพภาค
ที่ ๓+หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ พบกับทีม กองพลพัฒนาที่ ๓+จังหวัดทหารบกพิษณุโลก และ
คู่ชิงชนะเลิศ ระหว่างทีมกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ พบกับทีม กองทัพน้อยที่ ๓ +กองบัญ
ชาการช่วยรบที่ ๓ ทีมชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐.บาท รองชนะเลิศอันดับ ๑
ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล ๕,๐๐๐.บาท และรองชนะเลิศอันดับ ๒ได้รับถ้วยรางวัล

IMG_8681

ด้าน พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร 4 นำนักเตะลงสนาม ชนะคู่ต่อสู่ไป 4-1 โดยผบ.พล.ได้ลง
สนามด้วยชุดสีฟ้า กางเกงสีดำ  ด้านหลังเสื้อสกีนเบอร์ 10 เรียกเสียเฮฮา และเสียงเชียร์กันลั่นสนาม
สรุปผลการแข่งขัน

ประเภท กีฬาพื้นบ้าน ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม บชร.3 + ทัพน้อยที่ 3
รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้แก่ทีม พล.พัฒนาที่ 3 +จทบ.พล.
รองชนะเลิศ ลำดับ ที่ 2 ได้แก่ทีม บก.ทภ.3 + นขต.บก.
ประเภทกีฬาฟุตบอล  ทีมชนะเลิศ ได้ทีม พล.ร.4
รองชนะเลิศ ลำดับ 1 ได้แก่ ทีม บชร.3 +ทัพน้อยที่ 3
รองชนะเลิศ ลำดับ 2 ได้แก่ ทีมทภ.3,นขต,บก.ทภ.3

IMG_8851

IMG_8860

 

IMG_8864

IMG_9040

IMG_9077

IMG_9081

IMG_9085

IMG_9090

5848 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ