ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 8 สิงหาคม 2558 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก โดยส่วนจัดการป่าชุมชน ร่วมกับกำนันตำบลหนองกะท้าว ชุมชนบ้านหนองหิน ชุมชนบ้านเกษตรสมบูรณ์ ชุมชนบ้านบางกลางท่าวพัฒนา ชุมชนบ้านห้วยเซิม ชุมชนบ้านน้ำดั้นและนักเรียน ปลูกต้นไม้ ประดู่ มะค่าโมง หว้า แดง จำนวน  5,000 ต้น ตามโครงการคืนความสุขให้ประชาชน คืนฝืนป่าให้แผ่นดิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บริเวณบ้านหลังเขา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก CR.ฝ่ายสารสนเทศสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขา พิษณุโลก

 

 

 

 

พิษณุโลก

3593 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ