ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

“กองทัพภาคที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธ์ข้าวอินทรีย์”

วันที่ 4  มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์และกิจกรรมเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์ ณ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมททหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เนื่องด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดทำเกษตรอินทรีย์ในหน่วยทหาร เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ประชาชนและกำลังพล และให้ดำเนินการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ในลักษณะการทำนาแปลงใหญ่แบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำเอาผลผลิตของข้าวเปลือกอินทรีย์ไปเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป กองทัพภาคที่ 3 ได้สนองพระราชดำริดังกล่าว โดยดำเนินการโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งประกอบด้วย เกษตรอินทรีย์ ,การทำนาอินทรีย์, เกษตรประณีต, การเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลและการเพาะเมล็ดพันธุ์ การทำนาอินทรีย์ ใช้พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 275 ไร่
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัด สุรินทร์ ให้แก่กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 4,100 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 3 จึงกระทำพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ และกิจกรรมเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีและรับพระราชทานพันธุ์ข้าวดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ,ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ,ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและนักพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2,ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานพิษณุโลก,ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก,ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก,ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก , ประมงจังหวัดพิษณุโลก,ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษรุโลก,อธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ,กรรมการผู้จัดการบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจำกัด , ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)


3374 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้