ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

บ่ายวันที่ 9 มิ.ย.60  ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพิษณุโลก นำโดยร้อยตำรวจเอกสมพงษ์  พรหรมมณี ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกสวนยาง ในจังหวัดพิษณุโลก เข้ายื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ โดยมีนายธัชชัย  สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัด ออกมารับหนังสือดังกล่าว

โดยเนื้อหาของหนังสือทางเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพิษณุโลกได้เสนอให้ภาครัฐควรจะมีมาตรการออกมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกร โดยขอให้รัฐบาลมีการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อยางจากสมาชิกสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในช่วงราคาตกต่ำ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม มีการส่งเสริมสถาบันให้มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม ผลักดันการใช้ยางในประเทศให้เพิ่มขึ้น เพิ่มทุนวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดตลาดอย่างยั่งยืน ปิดช่องโหว่ที่จะทำให้ผู้ไม่หวังดีคอยสร้างข่าวเพื่อทำลายวงการยางพารา และที่สำคัญควรหามาตรการพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางพาราให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานยางพาราไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงการปราบปรามและควบคุมสิ่งเจือปนในยาง ตั้งแต่ต้นทางการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนยาง

ซึ่งหลังจากได้รับหนังสือจากเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพิษณุโลกแล้วทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจะได้นำหนังสือที่ได้รับส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

 

 

4983 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้
error: สวัสดีค่ะ