ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 10 ส.ค.58 ) ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 300 คน ได้ร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปี 2558 โดยมี นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานถวายราชสักการะและร่วมวางพวงมาลา โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำเนินให้มีการฟื้นฟูการปกครองระดับหมู่บ้าน ที่มาแต่เดิมขึ้นมาใหม่ เพราะทรงเล็งเห็นว่าการปกครองในระดับนี้ จำเป็นและสำคัญยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นหน่วยงานปกครองที่ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุด โดยให้มีการทดลอง จัดระเบียบ การปกครองตำบล หมู่บ้าน ขึ้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ ร.ศ. 111 โดยให้ราษฎรเลือกกันเอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน แทนการแต่งตั้งโดยเจ้าเมืองดังแต่ก่อน นับแต่นั้นมาจึงได้มีการจัดระเบียบการปกครองตำบล หมู่บ้าน ตามหัวเมืองต่างๆ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.111 ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ขึ้นใช้บังคับแทนและได้มีการใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับในวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เป็นวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงวางรากฐานการปกครองท้องที่ ให้อยู่คู่กับสังคมไทย ตลอดมา

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานในพิธีได้อ่านสารของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2558 ที่ส่งความระลึกถึง และความปรารถนาดีมายังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั่วประเทศอีกด้วย

 

2413 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ