ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

วันที่ 10 ส.ค.58 กองบิน 46 กองพลบินที่ 3 ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมและเหล่ากาชาดจังหวัด
พิษณุโลก รับบริจาคโลหิต ใน “โครงการ 12 สิงหา มหาราชินี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิง
หาคม 2558  ณ ห้องประชุมเฉลิมอากาศ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 จ.พิษณุโลก โดยมีกำลัง
พลพร้อมครอบครัวทหารอากาศและประชาชนรวมทั้งผู้สื่อข่าวท้องถิ่นได้ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็น
พระราชกุศล แค่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยความปิติกันเป็นจำนวนมาก  และในเวลา
ต่อมา น.อ.ฐากูร  นาครทรรพ ผู้บังคับการกองบิน 46 ได้เดินทางมาให้กำลัง กำลังพลและครอบครัว
พร้อมทั้งประชาชน ที่เสียสละโลหิตเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกัน นับเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่

 

 

 

3760 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ