ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายภาสกร บุญญลักษม์
นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานกิจกรรมงานวันแม่ทดแทนพระคุณแม่ปี 2558 โดยมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในประเทศ
ไทยพร้อมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณแม่ในการจัดงาน
ครั้งนี้มีพิธีสรงน้ำพระในครั้งนี้มีกิจกรรมให้ลูกนำน้ำมาล้างเท้าแม่และกราบเท้าแม่ ซึ่งถือว่าน้ำเป็นสิ่งที่บริสุทธิในการเชื่อมต่อ
ระหว่างแม่กับลูก คู่แม่ลูกจำนวน 50 คู่ โดยประสานงานผ่านสำนักเขตการศึกษามัธยม 39 และมีผู้ร่วมกว่า 1,000 คน
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
รายงาน 055-259565

 

 

3643 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ