ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 23.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจขัน สถานประกอบการสถาน
บริการ ที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 มีผลบังคับวันที่
23 สิงหาคม 2558 โดยบังคับใช่กับสถานที่ใกล้สถานศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย อาชีวศึกษา ในระยะ 500 เมตร ได้
ตรวจร้านแอลกอฮอล  ร้านนั่งเล่น  ร้านมะเฟือง ร้านโรงฮัก ร้านปิกัสโซ่  ผลการปฏิบัติงานได้เรียกตัวผู้ประกอบการส่ง
ฟ้องเนื่องจาก ประกาศคำสั่งปฏิวัติ ฉบับที่ 253พ.ศ2515 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ม.28 พรบ.สุรา ม.20 ร้าน
มะเฟื่องดื่มสุราเกินเวลาที่กำหนด
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

 

3307 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ