ช่วยเเชร์ จ้า .....

 


เมื่อวันที่ 10 ส.ค.58   พลตรีบรรเจิด ฉางปูนทอง รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีอุปสมบทนาคหมู่
เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ณ สำนักปฎิบัติธรรมแห่งที่ 2 วัดกำ
แพงมณี ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
โดยมีกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงของกองทัพ
ภาคที่ 3 ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกร่วมอุปสมบทจำนวน 84 นาย
ท่ามกลางความปลาบปลื้มปิติของครอบ
ครัวกำลังพลที่มาร่วมพิธีจำนวนมาก สำหรับการบวชในครั้งนี้เป็นการบวชในวาระพิเศษเพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งการบวชในพระพุทธศาสนาถือเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ ผู้
บวชจะได้เข้ามาศึกษาธรรมะ ของพระรัตนตรัย และจะได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ ทำจิตใจให้
สงบ ตลอดจนยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบไป

 

2799 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ