ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

 

   เช้าวันนี้ ( 10 ส.ค.58) นายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย พันเอก เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นายบุญชนะ คลองภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ได้ร่วมจัดพิธียกเสาเอกบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตามโครงการ สวท.สัญจร ผูกมิตรใกล้ชิดชุมชน ครั้งที่ 15 เพื่อมอบให้กับครอบครัวของ นางผ่อง ตีบชาวนา อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 112 หมู่ 3 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เป็นคนดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้อยู่อาศัยกับครอบครัว จำนวน 3 คน

    นายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ได้เริ่มดำเนินโครงการ สวท.สัญจร ผูกมิตรใกล้ชิดชุมชน ครั้งที่ 1 มาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2557 เป็นต้นมาเวียนไปตามอำเภอ ทั้ง 9อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้มีจิตศรัทธาชาวจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมบริจาคสนับสนุนงบประมาณรวมจำนวนกว่า1,000,000 บาทแล้วและได้นำไปจัดจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับดำเนินการสร้างบ้านเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้กับผู้ยากไร้แต่เป็นคนดีของสังคม ซึ่งครั้งนี้เป็นหลังที่ 13 แล้ว โดยใช้เงินในการก่อสร้างหลังละประมาณ 120,000 บาท ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนแรงงานในการก่อสร้างบ้านจากกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) กองทัพภาคที่ 3ผู้นำท้องที่-ผู้นำท้องถิ่นรวมถึงพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมดำเนินการ เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ทำให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ และยังเป็นการช่วยเหลือดูแลผู้ที่ด้อยโอกาสในชุมชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดส่งมอบบ้านหลังดังกล่าว ให้กับครอบครัวของ นางผ่อง ตีบชาวนา ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นี้ พร้อมจัดโครงการ สวท.สัญจร ผูกมิตรใกล้ชิดชุมชน เป็นครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนบ้านซำรัง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยมีกิจกรรมตั้งแต่เช้า ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ส่วนภาคค่ำมีการปูเสื่อรับประทานอาหารแบบข้าวหม้อ -แกงหม้อร่วมสนุกสนานกับวงดนตรีจังหวัดทหารบกและแนะนำทีมงานผู้จัดรายการของ สวท.พิษณุโลกด้วย

 

2445 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ