ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านยมา  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข  เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อมูลการดำเนินการเตรียมจัดสร้างโรงงานกำจัดขยะ โดยมีตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ ตลอดทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการจัดการขยะที่ถูกต้อง โดยในที่ประชุมได้ฉายวีดีทัศน์ระบบการทำงานของโรงงานกำจัดขยะที่จะมีการดำเนินการก่อสร้างว่ามีข้อดีอย่างไร เพื่อจะนำไปปัญหาไปแก้ไขปรับปรุง เรื่องปัญหากลิ่น น้ำเสีย และแมลงวัน ทั้งนี้ทาง อบต.สมอแขได้ให้ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัยออกแบบ ส่วนการการจัดสร้างโรงงานแบบครบวงจร ได้มีการไปดูงานเกี่ยวกับโรงงานกำจัดขยะต้นแบบ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งทางนำคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งประชาชนในพื้นที่จำนวนหนึ่งไปดูงานมาแล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าโรงกำจัดขยะแบบดังกล่าวสามารถลดปัญหาขยะได้ดี นางทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โรงกำจัดขยะที่ได้ดำเนินโครงการอยู่ในขณะนี้นั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขได้รับงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวงเงิน 61 ล้านบาท โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มให้ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรทำการวิจัย ได้มีการชี้แจงและทำการประชาคมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ต.สมอแขได้รับทราบตลอด 4 ครั้ง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มชาวบ้านออกมาคัดค้านการก่อสร้าง ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจระบบการทำงานของโรงกำจัดขยะ ซึ่งจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ข้อมูลเพิ่มกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสมอแขและพื้นที่ใกล้เคียง และหากชาวบ้านยังหวั่นว่าจะได้รับผลกระทบ ในรูปแบบของ กลิ่น น้ำเสีย หรือแมลงวัน ตนก็จะนำชาวบ้านเดินทางไปดูวิธีการจัดการจริงที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าระบบการจัดการขยะที่ได้ดำเนินโครงการมานั้น มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยจัดการขยะ โดยที่ชาวบ้านจะไม่ได้รับผลกระทบ ในรูปแบบกลิ่น น้ำเสีย หรือแมลงวันแต่อย่างใด สำหรับพื้นที่จะทำการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะอยู่บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์ สามวิหาร จำนวน 17 ไร่ หมู่ 6 บ้านเนินมะคึก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก หลังจากมีกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ออกมาต่อต้านคัดค้านในการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะดังกล่าว ทำให้ทาง อบต.สมอแขต้องลงพื้นที่ชี้แจงกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนส่วนมากได้เข้าใจข้อเท็จจริง และมีความจำเป็นมากอย่างไร ในการที่จะก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะดังกล่าวนี้ต่อไป

2300 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ