ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

                   

เมื่อวันที่  9 ส.ค. 60  ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายธัชชัย  สีสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ตรวจเยี่ยมจุดกระจายผลผลิตลำไยของเกษตรกรภาคเหนือผ่านกลไกสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตลำไยให้กับเกษตรกรในเขตภาคเหนือที่กำลังประสบปัญหาราคาลำไยตกต่ำ โดยมีนายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ

นายธัชชัย  สีสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายผลักดันให้สหกรณ์เป็นกลไกในการรวบรวมและกระจายผลผลิตลำไยของเกษตรกร 8 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำจากภาวะราคาลำไยล้นตลาด  โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการบริโภคลำไย จากเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไป  โดยสั่งซื้อลำไยช่อสดสายพันธุ์อีดอ เกรด AA จากสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา  จำกัด จังหวัดน่าน  ในราคากิโลกรัมละ 30  บาท  บรรจุใส่กล่องๆ ละ 10 กิโลกรัม  ราคา 300 บาทสำหรับในล็อตแรก  มียอดการสั่งซื้อลำไยรวม  3 ตัน เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตลำไยสู่ผู้บริโภคและยกระดับราคาผลผลิตลำไยในพื้นที่ให้สูงขึ้น

นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก   กล่าวว่า  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  ได้เปิดจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรภาคเหนือโดยตรง ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประทานผลผลิตลำไยที่ใหม่สดจากสวน  ผ่านการคัดเกรดตามคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งซื้อผลผลิตลำไยได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 263 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 0-5598-3567 ต่อ 108

5221 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ