ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อเวลาวันที่ 11 สิงหาคม 2558 11.00 น.  พล.ต.ต. อนุรักษ์ แตงเกษม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร
ภาค 6 นำข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรร
ษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  ณ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ภาค 6 
เพื่อนำโลหิตที่ได้รับจากการบริ
จาคไปเก็บไว้เป็นโลหิตสำรองสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่ต้องการโลหิตยามฉุกเฉินซึ่ง
ปัจจุบันยังขาดแคลนโลหิตสำรองจำนวนมาก ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับโรงพยาบาลพุทธ
ชินราชพิษณุโลก ได้ทำการออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำทุกเดือน อย่างต่อเนื่อง
พร้อมประชา
สัมพันธ์และรณรงค์เชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักศึกษา นักเรียน พ่อค้า ประชาชน
และกลุ่มมวลชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ทุก 3 เดือน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อ
สุขภาพที่ดีหลังจากบริจาคโลหิตแล้ว ซึ่งการออกรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 400
ราย
ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 กล่าวว่า การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศล ครั้งนี้เพื่อแสดง
ออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
นาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการจัดหาโลหิตสำรองไว้สำหรับผู้ป่วยหรือผู้
บาดเจ็บที่ต้องได้รับโลหิตในการช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงที หรือผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดที่เสียเลือดมาก
ตลอดจนเป็นการสำรองโลหิตไว้ให้ผู้ป่วยในช่วงเทศกาลต่างๆที่จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน

 

 

3908 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ