ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

    เมื่อวันที่ 1 ก.ย.60  นายสุวิชย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้เยี่ยมชมความสำเร็จในการจัดการโครงการ “ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช” โดยมีนายอเนก พนาอภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมชาวนาในพื้นที่ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ ที่เข้าร่วมโครงการบรรยายถึงความสำเร็จของโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ พร้อมเตรียมต่อยอดโครงการให้ชาวนาได้เข้าถึงความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีตามแนวการจัดการเกษตร 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชาวนาให้พร้อมยกระดับเป็นผู้ประกอบการมุ่งสู่การเป็น “ศูนย์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์และข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพิษณุโลก”อันจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวนาและสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค เป็นชุมชนตัวอย่างที่เติบโตอย่างยั่งยืน

    สำหรับการต่อยอดทางบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จะทำการสนับสนุนการเกษตรและต่อยอดศักยภาพของชาวนาในตำบลท่านางงาม โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี (2560-2561) มีชาวนาแกนนำจำนวน 14 ครอบครัว เข้าร่วมโครงการฯ และมีการจัดสรรพื้นที่นาที่มีความพร้อมในการปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมด 60 ไร่ โดยตลอดระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา ได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การทำงาน เติมความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การจัดระบบบัญชี การบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการจัดการผลผลิตและการตลาด รวมทั้งการเชื่อมเครือข่ายการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานต่างๆ และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไป โดยมีแนวทาง 4 แนวทาง คือ พัฒนากลุ่มสมาชิกชาวนา พัฒนาและเชื่อมการใช้ทรัพยากรจากเครือข่ายอย่างเหมาะสม พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีและนวัตกรรม

   ทั้งนี้ทางกลุ่มชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า หลังจากที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพกับอินทัช ทางกลุ่มได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีและได้ผลผลิตที่ดีมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเครื่องคัดพันธุ์สมัยใหม่ที่อินทัชสนับสนุน นอกจากนี้ยังจัดการแปลงนาด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือการเกษตรที่กรมชลประทานสนับสนุนมาช่วยอำนวยความสะดวก โดยได้มีการตั้งชื่อข้าวหอมมะลิของกลุ่มว่า “ถิ่นงาม” ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของตำบลท่างาม ช่วยกันคิดออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามน่าซื้อขายข้าวได้ราคาดี ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งในอนาคตทางกลุ่มหวังเป็นต้นแบบด้านการปลูกข้าวอินทรีย์ให้ชุมชนเกษตรอื่นๆ ที่เข้ามาศึกษาและนำไปประยุกต์ต่อไปอีกด้วย

 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”2116″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”200″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

12928 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ