ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น พันเอก เทอดศักดิ์ งามสนอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4
, พันเอก สมบัติ บุญกอแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศบาลนครพิษณุโลก, นางสาวนิรมล เกิดชัยฤทธิ์ ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตพิษณุโลก และกลุ่มจิตอาสาร่วมกิจกรรมทาสีเรือนแพให้แก่ บ้านนายหมึก จันทร์ลา แพเลขที่ 100/44 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสภายใต้โครงการ” ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย” ชุมชนชาวแพ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 22 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บาท เฉลี่ยครัวเรือนละ 50,000 บาท โดยร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก และกองพลทหารราบที่ 4 ในการช่วยเหลือบรรเทา สภาพปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจนมีรายได้น้อยให้ได้มีที่อยู่อาศัยของตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในวันนี้ได้ร่วมกันลงพื้นที่ทำการตรวจเยี่ยมและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาสนะชุมชนชาวแพจังหวัดพิษณุโลก ธอส.ในฐานะสถาบันทางการเงิน เฉพาะกิจของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐและดำเนินการตามพันธกิจทำให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยและอีก 1 นโยบายที่ธนาคารได้ดำเนินการควบคู่เสมอมาคือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ csr เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัยซึ่งผ่านมาธนาคาร ได้ดำเนินโครงการสร้างซ่อมแซมให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้มาแล้วกว่า 2,000 หลัง ทั่วประเทศด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความมุ่งหวังให้ธอส.เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมก้าวไปสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านตามวิสัยทัศน์ต่อไป

พรหมพร  คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”2168″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”200″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

8736 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้