ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จังหวัดพิษณุโลก จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12สิงหาคม 2558 โดยในเวลา 07.09 น. ที่ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า  รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชน พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 84 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อจากนั้นในเวลา 09.09 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว  โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จบแล้วพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ทหารกองเกียรติยศยิงปืนสลุต 21 นัด เป็นอันเสร็จพิธี

 

    จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบ เงินกองทุนพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557-2558 ของจังหวัดพิษณุโลก ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ของหมู่บ้านและชุมชน ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 29 แห่ง
   สำหรับเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นพระราชทรัพย์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้พระราชทานให้กับราษฎรที่ทำหน้าที่ป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน พร้อมกันนี้หลังจากเสร็จพิธีเฉลิมพระเกียรติ ฯ แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกยังได้เป็นประธานในพิธีมอบรถสามล้อโยกให้กับคนพิการของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 8 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 อีกด้วย

 

2571 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ