ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 น. พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ เพื่อปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ลานพื้นแข็งสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกด้วยปัจจุบันสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยได้เข้าสู่ห้วงฤดูฝนทำให้พื้นที่ภาคเหนือ ได้รับผลกระทบ จากอิทธิพลของลมมรสุมที่จะพาดผ่านพื้นที่ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ในห้วง เดือน กันยายน 2560 เป็นต้นมาได้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
กองทัพภาคที่ 3/ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 จึงได้ตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทา-
สาธารณภัย กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 และส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก , กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย
กองพลทหารราบที่ 4, กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่ 3, และกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย -กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 การนำกำลังพลยุทโธปกรณ์ เครื่องมือของหน่วยมาตรวจ และสาธิตการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน เพื่อเป็นการเตรียมกำลังพล , เจ้าหน้าที่ , ยานพาหนะและเครื่องมือ
ที่หน่วยมีอยู่ให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นรวมถึงภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ทุกเมื่อ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการปฏิบัติภารกิจการบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติให้ได้รับความปลอดภัย และสามารถดำรงชีพอยู่ได้ ซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นนโยบายที่รัฐบาล, คสช. และกองทัพบก ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ที่หน่วยงานต่างๆ ต้องยึดถือปฎิบัติ โดยแนวทางในการตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยให้ทุกหน่วยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ตรวจความพร้อมในทุกพื้นที่เพื่อให้มีความพร้อมในการปฎิบัติ และทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยทหาร , ส่วนราชการ และเอกชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม และที่สำคัญยิ่งคือการแจ้งเตือนภัยและติดตามสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันเวลา

 

พรหมพร  คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”2172″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”200″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 

7436 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้