ช่วยเเชร์ จ้า .....

จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีรับเสื้อและ เข็มพระราชทาน กิจกรรม Bilk For Mom ปั่นเพื่อแม่
มีประชาชนที่ลงทะเบียนไว้มาต่อคิวรอรับตั้งแต่เช้า ต่างรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

เช้าวันนี้(12 ส.ค. 58) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีรับเสื้อและ เข็มพระราชทาน กิจกรรม Bilk For Mom ปั่น
เพื่อแม่ ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งบรรยากาศบริเวณพิธีมีประชาชนที่ได้ร่วมลงทะเบียน
เข้าร่วมกิจกรรม Bilk For Mom ปั่นเพื่อแม่ ตั้งแต่ลำดับที่ 1 – 1,000 คนแรก ของจังหวัดพิษณุ
โลก เดินทางมารอรับเสื้อ และเข็มกลัดพระราชทาน ตั้งแต่ช่วงเช้า โดยจังหวัดพิษณุโลกได้เปิด
ให้ประชาชนเข้ารับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 09.00 น. เพื่อร่วมประกอบพิธีรับเสือพร้อมเข็มกลัดพระราช
ทาน ในเวลา 10.00 น. โดยมีพิธีรีบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ของสม
เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสงเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร
ด้านประชาชนที่มาร่วมในพิธีรับเสื้อ และ เข็มพระราชทาน ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกดีใจ
ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้และหลายคนได้ซ้อมปั่นจักรยานกับกลุ่มของตนเอง เพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นี้ อย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ผู้ที่ลงทะเบียน
ในลำดับ ที่ 1,001 ขึ้นไปให้มา รับเสื้อพร้อมเข็มกลัดพระราชทาน ในวันที่ 13 – 15 สิงหาคม
2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. และในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ศา
ลาประชาคม บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และขอให้ผู้ที่จะมารับเสื้อและเข็มพระราชทาน
ต้องจดหมายเลขลำดับที่ได้รับการจากการลงทะเบียนไว้พร้อมถ่ายสำเนาบัตรประชาชน มาด้วย
เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการรับเสื้อพร้อมเข็มกลัดพระราชทาน ต่อไป

 

2508 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ