ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายชาติชาย สงวนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 4 ปี 2558  โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและภาคประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลกโดยจะมีการพิจารณาอนุมัติการให้เงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 53 ราย เป็นเงิน 1,691,000 บาทถ้วน พร้อมประชุมเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการด้วย

ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-252316

 

3549 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ