ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสียของจังหวัดและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

     เช้าวันนี้ ( 13 ส.ค.58 ) ที่ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสียของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสียและแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียในตำบลบึงพระ อรัญญิก และสมอแข นอกจากนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานในโครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำในโครงการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครพิษณุโลก ที่บริเวณถนนมิตรภาพตั้งแต่ ทางรถไฟ ไปจนถึง คลองโคกช้าง ความยาว 4,206 เมตร ที่กำหนดแล้วเสร็จในปี 2560 ด้วย นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ด้วยการขุดลอกผักตบชวาในพื้นที่ตำบลบึงพระ และขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกในการจัดหากังหันน้ำชัยพัฒนามาติดตั้งในคลองโคกช้างเพื่อเพิ่มอ๊อกซิเจนและบำบัดน้ำเสีย รวมถึงให้เทศบาลนครพิษณุโลกกำกับดูแลร้านอาหารต่างๆให้ติดตั้งถังดักไขมัน ซึ่งเป็นตัวการหลักที่ปล่อยน้ำเน่าเสียลงแม่น้ำลำคลองจนเกิดเป็นปัญหาน้ำเสียของจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือนต่อไป

 

 

 

3002 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ