ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เช้าวันนี้ (13 ส.ค.58) พันเอกภาส   วงศ์สารภีเสนาธิการ กรมทหารราบที่ 14 พล.ร.4 เป็นประธานในพิธีเปิด
และปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ปฎบัติการ “ยุทธการทวงคืนผืนป่า” โดยทางกองพลทหารราบที่4 ได้ส่งกำลัง
สนับสนุนภาระกิจจำนวน 75 นาย ร่วมกับนายมานพ สายอุ่นใจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุ
โลก สั่งการให้เจ้าหน้าที่ 11 หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่พิษณุโลก จำนวน100 นาย พร้อมด้วย กำลังจากตชด.31
และฝ่ายปกครองอำเภอวังทอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน รวม 250  นาย ร่วมกันตัดโค่นสวนยางพาราของนายทุน ณ
บริเวณพื้นที่อยู่ที่หมู่ 13 บ้านตอเรือ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวน 3 แปลง รวมเนื้อที่ 884-0-32 ไร่
โดยทำการตัดออก ร้อยละ 60 (ตามหลักวิชาการคือทำการตัด 3 แถว เว้น 1 แถว ก่อนจะดำเนินการตัดให้หมด
และปลูกป่าทดแทนต่อไป ) ซึ่งกำหนดตัดโค่นตั้งแต่วันที่ 13-17 สิงหาคม 2558 ตามนโยบายรัฐบาล โดยทำ
การตัดต้นยางในแปลงตรวจยึดเดิมเมื่อปี 2550 หรือ ซึ่งต้นยางพาราอายุประมาณ 8 ปี  การตัดโค่นสวนยางพา
ราครั้งนี้ ผอ.สำนัก 4 ได้แจกติ้ว หรือ แผ่นพลาสติกบอกพิกัด แก่จนท.ป่าไม้แต่ละหน่วย  เพื่อแบ่งพื้นที่ในการ
ตัดโค่นต้นยางพาราตลอดระยะเวลา 5 วันเต็ม อีกทั้งไม่ต้องการให้ตัดผิดแปลง ทั้งนี้สวนยางพาราของนายทุน
รายใหญ่ ยังมีการครอบครองร่วมพันไร่ในพื้นที่ติดต่อกัน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้มีการตรวจสอบก่อนจะดำเนิน
การต่อไป

CR.ฝ่ายสารสนเทศสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขา พิษณุโลก

 

 

 

4702 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ