ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

      เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558  ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม poc ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ทางจังหวัดพิษณุโลก
ได้ร่วมประชุม วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ กับกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
เป็นประธาน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ การดำเนินการในการบันทึก กินเนสส์บุ๊ค ของนักปั่น ที่เข้าร่วมกิจกรรม
Bike For Mom
ให้เกิดความเรียบร้อย มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก โดยนายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พิษณุโลก พร้อมด้วย นายชาติชาย สงวนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
รับฟัง ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมียอดผู้เข้าร่วมการจดบันทึกกินเนสส์บุ๊ค จำนวน
3,000 คน และยอดผู้เข้าร่วมปั่นทั้งหมดของ
จังหวัดพิษณุโลก กว่า
4,000 คน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหาคม
2558 นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ฝากประชาสัมพันธ์ ถึงประชาชนขอให้เตรียมความพร้อมใน
การปั่นทั้งร่างกาย และสภาพรถ ในการจดบันทึกกินเนสส์บุ๊ค ในยอด
3,000 คน ให้เดินทางมาทำการลงทะเบียน ในเวลา
09.00 – 13.00 น. และเตรียมพร้อมขบวน ในเวลา 14.00 น. ก่อนที่จะทำการปล่อยตัวในเวลา 15.09 น. โดยประมาณ เพื่อ
ความเรียบร้อยในการจัดรูปขบวน เกิดความพร้อมเพรียง และสวยงาม

 

2740 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ