ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

มณฑลทหารบกที่ 39 เปิดรับลงทะเบียน การแข่งขัน เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพนเรศวรแคมป์นิมาราธอน ครั้งที่ 15 แล้วโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นภายในวันที่ 28 มกกราคม 2561  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่ 39 ได้มอบให้หน่วยฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อีกทั้งถือเป็นการส่งเสริม นโยบายของรัฐบาล
ที่สนับสนุนให้ ประชาชน ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี

467 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้