ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 5 มกราคม 2561 ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2560 ซึ่งในการจัดกิจกรรม”วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และเพื่่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ องค์กรภาคเอกชน และชุมชนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่า ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การอนุรักษ์สัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์ สนับสนุนส่งเสริมพร้อมทั้งรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ ชุมชน ตลอดจนเยาวชน และประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และประชาชนทั่วไป ประมาณ 1,000 คน โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย นิทรรศการตามแนวคิด ร่วมใจอนุรักษ์สัตว์ป่าใต้ฟ้าเมืองไทย กิจกรรมบนเวที กิจกรรมตอบปัญหาด้านการอนุรักษ์ การสาธิตการจับบังคับสัตว์ป่า การช่วยเหลือสัตว์ป่าเบื้องต้น การนำสัตว์ป่าคุ้มครองมาแสดง และแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า 
วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาตินับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย การจัดกิจกรรมต่างๆในวันนี้ล้วนมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญ เป็นอนาคตของชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่า ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสำนึก รัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของชาติ ต่อไป

พรหมพร  คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”2356″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”200″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

1911 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ