ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

 

   เช้าวันนี้ ( 15 ส.ค.58 ) ที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสมพงษ์  โพธิสะวัง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพลายชุมพล พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ข้าราชการตลอดจนพี่น้องประชาชน
ชาวตำบลพลายชุมพล ร่วมกันจัดกิจกรรมพลายชุมพลปั่นเพื่อแม่และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดยในพิธีนายกเทศมนตรีเทศ
บาลตำบลพลายชุมพลเป็นประธานในการวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ขอให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระ
เกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญและร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
ตลอดไป จากนั้นประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาโดยพร้อม
เพรียงกัน

    ในเวลาต่อมานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพลายชุมพลประธานในพิธีได้นำ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ข้าราชการ
ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลายชุมพล กว่า 250 คน ร่วมปั่นจักรยาน จากหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลพลาย
ชุมพล
ไปตามถนนในหมู่บ้านของเขตเทศบาลพลายชุมพล เป็นระยะทางกว่า 15 กิโลเมตรก่อนมาเข้าเส้นชัยที่หน้า
เทศบาลตำบลพลายชุมพล ซึ่งการปั่นจักรยานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นกิจกรรมการปั่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถแล้ว ยังเป็นการซ้อมปั่นจักรยานเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรม
Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย

 

 

 

3195 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ