ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

 

    นายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่
วัดศรีรัตนาราม(วัดจูงนาง) ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศล เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก ตลอดช่วงเทศ
กาลเข้าพรรษา ปี
2558เพื่อเป็นการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อระดมเงินทุนเข้ามูลนิธิวัดศรีรัตนาราม
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการ สืบสาน
อนุรักษ์ และดำรงการเทศน์มหาชาติให้คงอยู่สืบไป นั้น โดยในวันนี้(
14 สิงหาคม 58) เป็นการแสดงพระธรรมเทศ
นาในกัณฑ์ที่
3 ชื่อกัณฑ์ ทาณกัณฑ์ ซึ่งแสดงพระธรรมเทศนาโดย พระครูโกวิทวชิรคุป จากวัดเนินกรวด ตำบล
ลานดอกไม้ตก กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งบรรยากาศภายวัดศรีรัตนาราม มีพุทธศาสนิกชน
ชาวจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก มาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา และร่วมบริจาคจตุปัจจัยสม
ทบกัณฑ์เทศน์รวมเป็นจำนวนเงิน
381,39.00 บาท โดยพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ ที่มารับฟังพระธรรมเทศนา
ครั้งนี้ มีความตั้งใจที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาให้ครบทั้ง
13 กัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามคติความเชื่อที่ว่า “บุคคลใด
ที่ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติจนจบครบ
13 กัณฑ์ ผู้นั้นจะมีวุฒิจำเริญด้วยสมบัตินานาประการ
ในปัจจุบัน และจะได้เกิดร่วมศาสนากับพระศรีอริยเมตตรัย ในอนาคต

      นายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ยังได้กล่าว
เพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการจัด เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดกฯ ที่วัดพระศรีรัตนาราม(วัดจูงนาง) ได้ร่วม สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี
2558 นี้ จะมีกา
รถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ระบบ เอ.เอ็ม.
1026 กิโลเฮิรตซ์
พุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้รับฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา
09.00-12.00 น. จนครบทั้ง ทั้ง 13 กัณฑ์

 

 

 

4593 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ