ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

 

(14 ส.ค.58) นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเวทีสร้างเสริมแรงจูงใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และมอบรางวัลเครือข่ายผลงานป้องกันควบคุมโรคโดดเด่น ให้กับหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรท้องถิ่น สื่อมวลชน และภาคีการทำงาน ที่ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชื่นชมผลงาน ยกย่อง และให้กำลังใจในการทำงานเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยและการเกิดโรค

ด้าน ดร.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กล่าวว่า หน่วยงาน ได้จัดทำโครงการประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2 และได้คัดเลือกเครือข่ายที่มีผลงานการป้องกันควบคุมโรคดีเด่น ประจำปี 2558 สาขาต่างๆ ประกอบด้วยจังหวัดผลงานป้องกันควบคุมโรคดีเด่น จำนวน 5 สาขารางวัล อำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่มีผลงานป้องกันควบคุมโรคดีเด่น จำนวน 21 สาขารางวัล สถานศึกษา ผลงานป้องกันควบคุมโรคดีเด่น จำนวน 13 สาขารางวัล ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคดีเด่น 4 รางวัล สถานประกอบการ

 

5468 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ