ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

 

ดร.ไพศาล สุขปัญญา พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก ด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ได้จัดมหกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลกขึ้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยได้นำผู้ประกอบ
การเครือข่าย นำสินค้าชุมชน มาตรฐาน
OTOP จากทั้ง 9 อำเภอของจังหวัด พร้อมทั้งได้นำผลผลิตทางการเกษตร จากพี่น้องเ
กษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นำมาจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายในราคาถูก ให้กับประชาชน ที่ได้
เดินทางมาร่วมกิจกรรม
BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งผู้ที่ได้เดินทางมาติดต่อราชการ
ที่ศาลากลางจังหวัดด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการและพี่น้องเกษตรกร ได้มีรายได้ เลี้ยงครอบครัว อนุรักษ์ภูมิปัญ
ญาท้องถิ่น และใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับ
มหกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลกจะมีขึ้นระ
หว่างวันที่
16 – 19 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น. – 18.00 น.

    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกจึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ประชาชนที่สนใจ มาจับจ่าย เลือกซื้อ และอุดหนุนสินค้า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ ได้ตามวันเวลาและดังกล่าว

 

 

 

6715 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ