ช่วยเเชร์ จ้า .....


​ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมหน่วยรับผิดชอบดำเนินงานศิลปาชีพในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานศิลปาชีพ ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 


​ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยพสกนิกรผู้ยากไร้ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ขาดโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง พระองค์จึงได้ทรงริเริ่ม และพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือไว้ให้ โดยเฉพาะงานศิลปาชีพ ซึ่งพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้มีรายได้เสริมจากการทำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่แต่ละคนถนัด อีกทั้งยังเป็นการรักษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนหรือชนเผ่าอีกด้วย


​ เพื่อเป็นการสืบสานงานศิลปาชีพ และสนองพระราชปณิธานใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดการประชุมหน่วยรับผิดชอบดำเนินงานศิลปาชีพในพื้นที่ภาคเหนือ ขึ้น เพื่อรับทราบการดำเนินงานศิลปาชีพ ปัญหาอุปสรรค และร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3, ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่ภาคเหนือ, ผู้บังคับหน่วยรับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการฯ, หัวหน้าชุดปฏิบัติการทุกโครงการ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯทั้งนี้ในส่วนของ กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปัจจุบัน ทั้งหมด จำนวน 45 โครงการ และในส่วนดำเนินการงานศิลปาชีพอีก จำนวน 18 โครงการ

พรหมพร  คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

2771 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ