ช่วยเเชร์ จ้า .....

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดสัมมนาโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ครั้งที่ 1

วันนี้  6 กุมภาพันธ์ 61  ที่ อาคารอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโทกิตติศักดิ์ แม้นเหมือน รองผู้อำนวยการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 เป็นประธาน เปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์( ระดับภาค )ครั้งที่ 1

วัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่พร้อมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่และร่วมขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองไปด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การชี้แจงของฝ่ายแผนฯและการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม 4 กลุ่ม ในกิจกรรมดนตรีสัมพันธ์ ด้านความสำคัญของหน้าที่ เรือนแพะแบล็คเบงกลอ การเล่นอังกะลุง การเล่นลาวกระทบไม้ เพื่อเป็นการรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีของไทย

และ กิจกรรม เดินตามรอยเท้าพ่อ ด้วยกิจกรรม Walk Rally ในโครงเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์เรียนรู้ กองพันทหารปืนใหญ่104 และศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4

พลโท กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้สื่อมวลชนได้นำโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มอบหมายให้ทหารดำเนินการนำไปเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ได้เชิญสื่อมวลชนในพื้นที่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 100 คน

พรหมพร คงเนตร. สำนักข่าวสำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว. รายงาน

 

1229 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ