ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นางวราภรณ์ วรพงศธร ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนตามโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ 2” ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พันเอกนพดล วัชรจิตรบวร รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39, นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก,ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมทั้งส่วนราชการต่างๆให้เกียบรติเข้าร่วมในพิธี

โครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ได้จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 2” เนื่องจากทางกรมการขนส่งทางบก ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  เพื่อให้การช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนและประชาชนทุกคน ประกอบกับเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถว่าสามารถนำไปสร้างความสุข สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนและสังคมส่วนรวมได้อย่างมากมาย ได้จัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ให้แก่ผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ปี 2552-2560 จำนวน 47 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,128,000 บาท ด้วยการมอบอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสามารถทำให้ผู้พิการกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น และส่งมอบความสุขให้กับประชาชนทุกคน

 

ภายในงานได้มีการมอบของขวัญให้กับผู้พิการเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน จังหวัดพิษณุโลก อาทิ รถนั่งธรรมดาพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ ขาเทียมระดับเหนือเข่า เพื่อให้บุคคลเหล่านี้รับรู้ว่าภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้งและไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะให้ความช่วยเหลือ ซึ่งนับว่าเป็นการคืนความสุข รวมถึงสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประสบภัยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้มากยิ่งขึ้น และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ในโอกาสนี้ นางวราภรณ์ วรพงศธร ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ได้เชิญชวนประชาชนทั่วไปทุกๆท่านร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวด กร พิษณุโลก “ก้าวหน้า ร่ำรวย ใช้เลขสวยเมืองสองแคว” ซึ่งผ่านการปลุกเสกป้ายทะเบียนเลขสวยก่อนเปิดประมูลโดย พระมงคลสุธี หรือ หลวงปู่แขก วัดสุนทรประดิษฐ์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยจะเริ่มประมูลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-301050, 055-245280

1257 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ