ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

พลโท สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมพิจารณามาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าบริเวณรอยต่อท้องที่ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก , จังหวัดเชียงใหม่ , จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง เพื่อวางมาตรการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เขตรอยต่อ โดยเฉพาะในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด ซึ่งขณะนี้ ทุกจังหวัดได้ประกาศงดเผาในทุกพื้นที่ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักจัดการป่าไม้ ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ เนื่องจากที่ผ่านมาได้ตรวจพบจุดความร้อน ( Hotsports) เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ,(เขียงใหม่ ), สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ( แพร่) สาขาลำปาง, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ( ตาก ) 


ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า กล่าวว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการเข้มข้นร่วมกันโดย จะมีการตั้งฐานปฏิบัติการร่วมในพื้นที่เสี่ยง และบริเวณรอยต่อที่มีชุมชนตั้งอยู่ จัดชุดเจ้าหน้าที่และอาสมัครภาคประชาชน ออกลาดตระเวน และเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า พร้อมจัดชุมเสือไฟพร้อมเข้าพื้นที่ในทันทีหากเกิดไฟไหม้ รวมถึงมีการตรวจค้น ลงทะเบียน ผู้ที่จะเข้าไปหาของป่าก่อนเข้าในพื้นที่ป่า และจัดชุดปฏิบัติการพิเศษ กดดัน ปราบปรามพวกล่าสัตว์อีกด้วย 


ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ จีสด้า (GISTDA) คาดการณ์ว่าในปี 2561 จะมีจุดความร้อนสะสมประมาณ 4,448 จุด หรือระหว่าง 3,559 ถึง 5,338 จุด โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 61 ตรวจพบจำนวนจุดความร้อน หรือ Hotspots ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ แล้วทั้งสิ้น 1,183 จุด

791 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ