ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

   วันนี้ ( 6 มี.ค.61) นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานองมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จำนวน 62 ผืน

จากนั้นเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จำนวน 212 ผืน ซึ่งผาห่มพระราชทานที่นำมามอบให้กับนักเรียนของทั้ง 2 โรงเรียนของอำเภอนครไทยในครั้งนี้ได้รับการจัดสรรจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระเมตตา พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียน และในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ขอให้นักเรียนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ตั้งใจเรียน มีความขยันหมั่นเพียร ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม และเป็นกำลังหลักของประเทศชาติต่อไป

984 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้