ช่วยเเชร์ จ้า .....

   

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.61 ตัวแทนหมู่บ้านหทัยเพลส ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลกนำโดยนายขจรศักดิ์  วิตันติวงศ์ ได้เดินทางเข้าถวายฏีกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเพื่อขอพระราชทานเมตตาไห้ผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างถนน.ฉ5  ได้ยุติการก่อสร้างถนนที่จะตัดผ่านกลางหมู่บ้าน และการดำเนินการสำรวจเวนคืนในพื้นที่ของโครงการ ซึ่งทางหมู่บ้านหทัยเพลสมีบ้านเรือนราษฏรกว่า 100 หลังคาเรือนและบ้านเรือนใกล้เคียงได้รับผลกระทบ โดยขอให้นำผังเมืองกลับไปปรับปรุงใหม่โดยมีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ซึ่งที่ผ่านมานายขจรศักดิ์  วิตันติวงศ์ พร้อมชาวบ้านหมู่บ้านหทัยเพลส กว่า 50 คน ได้เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระงับเส้นทางที่ผ่านหมู่บ้านหทัยเพลสตามโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ฉ5 เนื่องจากถนนดังกล่าวจะตัดผ่ากลางหมู่บ้านที่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่กว่า 100 หลังคาเรือน รวมชาวบ้านที่อาศัยกว่า 500 -600 คน ทั้งนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ปัญหา เพราะบ้านแต่ละหลังชาวบ้านซื้ออาศัยอยู่บ้านมานาน บางหลังเพิ่งปลูกใหม่อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระถ้าต้องถูกเวรคืนก็จะเดือดร้อนอย่างหนัก ดังนั้นชาวบ้านจึงอยากให้ระงับหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการก่อสร้างไปจุดอื่น หรือควรจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และหากมีการพบว่าถนนดังกล่าวกระทบกับประชาชนจริงก็น่าจะมีการออกแบบสำรวจใหม่ เพื่อจะไม่ทำให้อยู่อาศัยในหมู่บ้านหทัยเพลสเดือดร้อน

    สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ฉ5 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เป็นการก่อสร้างถนนใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1063 (บริเวณทางแยก ทล.1058 (แยกแมคโคร)) และสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1064 (บริเวณทางแยกเข้าสู่ท่าอากาศยานพิษณุโลก) ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร 

 

1624 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ