ช่วยเเชร์ จ้า .....

 


วันที่ 9 เม.ย. 61 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อประชุมเรื่องการดำเนินการจัดสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลก (แห่งใหม่) ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากบริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีความทรุดโทรม คับแคบ และสถานที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน

จึงมีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลก (แห่งใหม่) และได้มีการขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายศักดิ์ บุญดาว ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะและคณะ เข้าร่วมประชุมและให้แนวทางในการจัดสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลก (แห่งใหม่) หลังจากนั้นท่านผู้ว่าฯ ได้ลงพื้นดูสถานที่ที่จะใช้จัดตั้งศูนย์ราชการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ พร้อมทั้งพูดคุยแนวทางในการปฏิบัติงาน ต่อไป

 
9018 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ