ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.58 พลตรี นพพร  เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการ ค่ายเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติ และปลูกต้นไม้ร่วมกัน ซึ่งกองพลทหารราบ 4 ร่วมกับศาลเยาว
ชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีเปิดโครงการ ค่ายเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติ และปลูกต้นไม้
ร่วมกัน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -31 ส.ค.58 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก

4540 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ