ช่วยเเชร์ จ้า .....


เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเฉลิมพล เพชรทิม หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ออกไปให้ความรู้เรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 2 บ้านนาทุ่งใหญ่ ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ” เฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 3/2561 จัดโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายชูชีพ ทองสวน ปลัดอำเภอนครไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนในชุมชนและผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเข้าใจถึงขั้นตอนการสร้างฝายชะลอน้ำโดยใช้วัสดุตามธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการแก่กลุ่มนักเรียน เยาวชนและประชาชนที่ให้ความสนใจทางด้านการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในรูปแบบต่างๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ


ภายในโครงการดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการสร้างฝายชะลอน้ำ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นวิทยากรนำผู้เข้าร่วมโครงการลงปฏิบัติภาคสนาม ณ จุดก่อสร้างฝายชะลอน้ำที่บริเวณลำห้วยหินร่อง โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร โดยนำทรายมาผสมกับปูน เสริมด้วยเหล็กและต่อท่อพีวีซีเพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำที่บริเวณลำห้วยหินร่องแห่งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้ามาดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำให้กับชาวบ้าน โดยครั้งแรกได้สร้างไปเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถช่วยชะลอและกักเก็บน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไว้เพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งได้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านกว่า 500 คน รวมถึงวัดและโรงเรียนในพื้นที่ได้อีกด้วย.

2199 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ