ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “มหาเจษฎาราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 07.30 น. – ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก

เวลา 07.40 น. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มาร่วมในพิธี วางพานพุ่มถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   

เวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีจุดธูปเทียน เครื่องสักการะ ( เครื่องทองน้อย ) วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และกล่าวราชสดุดี วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี

จากนั้นเป็นการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดพรพระ ประธานสงฆ์อัญเชิญพระวรธรรมคติ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ผู้ว่าราชการจังหวัด อัญเชิญพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จากนั้นอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 และมอบเกียรติให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นในระดับจังหวัด ตามลำดับ  ก่อนจะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนาชนบท จังหวัดพิษณุโลก ในพระราชูราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

ดังนั้นจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์กร กลุ่มพลังมวลชน สื่อมวลชน พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

540 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้