ช่วยเเชร์ จ้า .....

พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีสมโภชวัตถุมงคลในพิธีมหาจักรพรรดิพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่น “อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์” ณ วัดพระศรี-รัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์พร้อมยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธชินราช และพระนเรศวรมหาจักรพรรดิ “รุ่นอนุรักษ์ละพัฒนาพระราชวังจันทน์” เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

 

 

3319 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ