ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

    วันนี้ ( 2 เม.ย.61) ที่โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อคนในชุมชนและการบริหารจัดการชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561 

โดยการจัดอบรมครั้งนี้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมีตัวแทนชุมชนและเจ้าหน้าที่จากทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับการอบรม รวม 70 คน ในระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2561 ในหลักสูตรการอบรมนอกจากการบรรยายให้ความรู้แล้ว ยังได้มีการนำผู้เข้ารับการอบรมเดินไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเลย และอุดรธานี เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวของตนเองต่อไป

1348 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ