ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.58 เวลา 15.00 น. นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
เปิดเทศกาล “ชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก ”  ณ. โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท
ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมการ
สร้างเศรษฐกิจและยกระดับรายได้ของประเทศให้เจริญก้าวหน้า จังหวัดพิษณุโลก เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็น
เป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ต้องการแวะเวียนมาท่องเที่ยว เพราะ
พิษณุโลกมีการเดินทางสะดวกสบายมีแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบและที่สำคัญ สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
เทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในช่วง
ฤดูฝน ที่สนุกๆ ตื่นเต้น ท้าทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจึงเห็นความสำคัญ และได้กำหนดการจัด
งานเป็นประจำทุกปี ซึ่งความพิเศษจะอยู่ที่การเริ่มต้นจากกระแสน้ำนิ่งไปในระดับหนึ่งแล้วสู่ความสนุกสนาน
ตามลำดับขั้น จนถึงระดับสูงสุด ได้แก่ลำน้ำเข็ก ซึ่งไปทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก – หล่มสัก ระยะ
ทางการล่องแก่ง 8 กิโลเมตร ซึ่งหากมีเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ก็สามารถนำส่งโรงพยา
บาลได้สะดวกและรวดเร็ว  นายจักกริน  เปลี่ยนวงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมทั้งนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก และคุณพรรณี สัจสดีแพง
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ได้ร่วมลงล่องแก่งในครั้งนี้ท่าม แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานจำนวนสามสิบลำนั้นไม่เพียง
พอกับผู้ที่ตั้งใจ “ครั้งหนึ่งในชีวิตผู้พิชิตลำน้ำเข็ก” เลยทีเดียว         ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจึง
ขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสกับ ความสุข สนุกสนาน และความตื่นเต้น ท้าทายในหน้าฝน กับเทศกาล ” ชิมกาแฟ
แก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก ” ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี สนใจการล่องแก่ง ครั้งหนึ่งในชีวิตผู้พิชิตลำน้ำเข็ก ติดต่อ
ได้ 081-6803939

 

3314 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ