ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีสมโภชวัตถุ
มงคลในพิธีมหาจักรพรรดิพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่น “อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์” ณ วัดพระศรีรัตน มหาธาตุ
วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก
ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติ
ศาสตร์พร้อมยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โดยจัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธชินราช และพระนเรศวรมหาจักรพรรดิ “รุ่นอนุรักษ์ละพัฒนาพระราชวังจันทน์” เพื่อ
หารายได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว  สำหรับการสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้ เพื่อหารายได้ไปใช้ในการก่อสร้าง
พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวร หอพระบริเวณสระสองห้อง การบูรณะพระราชวังจันทน์ และปรับปรุงพัฒนาพื้นที่โบราณ
สถาน อันเป็นถิ่นประสูติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งการบูรณะพระราชวังจันทน์และปรับปรุงพัฒนาพื้นที่โบราณสถาน
นั้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยว เพราะว่าจังหวัดพิษณุโลกได้รับงบประมาณแล้วแต่ไม่
เพียงพอ แม่ทัพภาคที่ 3 จึงหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อมาจัดสร้างอีก 16 โครงการ เช่น ปรับปรุงอาคารเก่าแก่ของบ้านพัก
ป่าไม้เขต สร้างพระตำหนักเย็นบริเวณสระสองห้อง การปรับปรุงอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก ปรับปรุง
ศาลและภูมิทัศน์โดยรอบศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างถนนจักรยานและถนนภายในพร้อมตกแต่งจัดสวน ปลูกต้น
ไม้ให้สวยงามให้ร่มรื่น รองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมากราบไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีการ
สร้างพระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว สั่งจององค์ละ 12,999 บาท และ 7,999 บาท ตามลำดับ รูป
หล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว 5 นิ้ว 3 นิ้ว สั่งจององค์ละ 8,999, 4,999, 499 บาท ตามลำดับ นอก
จากนี้ยังมีเหรียญพระพุทธชินราชด้านหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ แบ่งเป็น 4
เนื้อ คือเหรียญทองคำ 39,999 บาท เหรียญเงิน 1,999 บาท เหรียญนวโลหะ 299 เหรียญทองแดงรมมันปู 199 บาท และ
เหรียญกรรมการอัลปาก้า โดยทุกองค์มีหมายเลขกำกับและตอกโค้ดสวยงามชัดเจน ประชาชนท่านใดสนใจสามารถติดต่อ
หน่วยทหารในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ของทุกจังหวัด หรือโทร 055-245044.

 

4322 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ