ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ งานซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านรินหลวง – บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายดำเนินการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ ด้วยการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ให้เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ และการขนย้ายพืชผลทางการเกษตร ทั้งนี้ กองทัพบก ได้มอบหมายให้กรมการทหารช่าง กองทัพ ภาคที่ 1, 2, 3, และ 4 ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 99 เส้นทาง ซึ่ง ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ จำนวน 16 เส้นทาง ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ระยะทางรวม 36.6 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา จำนวน 212,388 ตารางเมตร และได้เริ่มปฏิบัติงานตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย


สำหรับการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ของกองทัพภาคที่ ๓ ได้จัดกำลังพลเพื่อรับผิดชอบเส้นทาง
1. กรมทหารช่างที่ 3 รับผิดชอบ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดพะเยาจำนวน 5 เส้นทาง
2. กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 รับผิดชอบ พื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่ จำนวน 4 เส้นทาง
3. กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 รับผิดชอบ พื้นที่จังหวัดลำปาง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 4 เส้นทาง
4. กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 รับผิดชอบ พื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 3 เส้นทาง

กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัด พิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐โดยในการจัดพิธีในครั้งนี้ ได้ส่งมอบโครงการฯ จำนวน 3 เส้นทาง
1. งานซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านรินหลวง – บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางรวม 3.5 กิโลเมตร มีประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 3 หมู่บ้าน 2,276 ครัวเรือน 2. งานซ่อมปรับปรุงถนนสายถนนหมู่ 5 บ้านช่างคำหลวง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางรวม 1.2 กิโลเมตร มีประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 3 หมู่บ้าน 560 ครัวเรือน
3. งานซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านบ่อ – บ้านท่าไม้ลุง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางรวม 1.8 กิโลเมตร มีประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 2 หมู่บ้าน 450 ครัวเรือน


โดยวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีส่งมอบโครงการฯดังกล่าวนั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีความสะดวกสบายในการสัญจรเส้นทาง การเคลื่อนย้ายต่างๆ การขนส่งพืชผลทางการเกษตร และเพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ยังช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการฯดังกล่าว ประสบความสำเร็จได้ เกิดจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น ไม่ว่า ความเดือดร้อนของประชาชน จะเกิดที่ใด หรือมีความรุนแรงขนาดไหน “กองทัพบก” พร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือ และยืนเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนตลอดไป

 

 

 

 

 

428 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้