ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 58 พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4  ได้กระทำพิธีประดับยศแก่ พ.ท.วรัญชิต หลักหาญ
ซึ่งเลื่อนจากตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกำพล กองพลทหารราบที่ 4 เป็น หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองพลทหาร
ราบที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเศวร มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หลังจากประดับยศเสร็จ ท่าผบ.พล.ร 4 ได้
กล่าวแสดงความยินดีกับ พ.ท.วรัญชิต หลักหาญ ที่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และขอให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปใน
อนาคตต่อไป

 

8376 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ