ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 1 ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา กองทัพบกได้รับชายไทย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 1 เข้ารับราชการ ณ หน่วยทหารทั่วประเทศ นั้น กองทัพบก จึงได้กำหนดให้ กองทัพภาค จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ขึ้น เพื่อให้เกียรติทหารใหม่ที่เข้ามารับราชการในกองประจำการ รวมถึงเพื่อให้ทหารใหม่ได้รู้จักผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่

กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดพิธีต้อนรับทหารกองประจำการรุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 1 ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ขึ้น เพื่อแสดงการยกย่อง และเชิดชูเกียรติแก่ทหารใหม่ ที่เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการ และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการแนะนำให้ทหารใหม่ ได้รู้จักผู้บังคับบัญชา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกองทัพภาคที่ 3 นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความมีไมตรีจิตของผู้บังคับบัญชา และทหารกองประจำการรุ่นพี่ ที่มีต่อทหารใหม่ รวมถึงเพื่อให้โอกาสทหารใหม่ ได้แสดงออกถึงความรู้สึก และเจตนารมณ์ที่ได้เข้ามารับราชการต่อผู้บังคับบัญชา และทหารกองประจำการรุ่นพี่ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่อีกด้วย


ซึ่งทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 1 ของหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้ามาประจำการในหน่วยต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ 10 สัปดาห์ โดยมีหน่วยฝึกทหารใหม่จำนวน 11 หน่วยฝึก มีทหารใหม่เข้ารับการฝึก จำนวน 1,342 นาย ได้แก่ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 จำนวน 192 นาย,หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 89 นาย,หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104, กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จำนวน 107 นาย, หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารช่างที่ 302, กรมทหารช่างที่ 3 จำนวน 130 นาย, หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันเสนารักษ์ที่ 4 จำนวน 136 นาย
,หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 112 นาย, หน่วยฝึกทหารใหม่ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ซึ่งมีจำนวน 4 หน่วยฝึก รวมยอดทหารใหม่ จำนวน 420 นาย
,หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 39 จำนวน 156 นาย

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้โอวาท และเน้นย้ำข้อพึงปฏิบัติ สำหรับทหารทุกนาย ดังนี้
– ทหารจะต้องเทิดทูนและธำรงไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
– ทหารจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
– ทหารจะต้องสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ แบบธรรมเนียมทหาร และกฎหมายบ้านเมือง


– ทหารจะต้องรัก และมีความภาคภูมิใจในเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของความเป็นทหารอาชีพ และให้ทหารทุกนาย อดทน และตั้งใจรับการฝึก เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรั้วของชาติ ที่มีคุณภาพต่อไป
สุดท้ายนี้ การรับราชการทหาร ถือว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายอันสำคัญของชายไทยทุกคน ที่ได้เข้ามารับใช้ประเทศชาติ อีกทั้งทุกคนจะต้องเสียสละความสุข ความสบายส่วนตัว และต้องจากครอบครัวอันเป็นที่รัก เพื่อเข้ามาอยู่ในกรอบระเบียบวินัยของทหาร ดังนั้น ทหารใหม่ทุกนาย ควรภาคภูมิใจในเกียรติยศที่ได้เข้ารับราชการทหาร เพราะเป็นการเสียสละที่ควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

3013 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ