ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสอบและแข่งขัน ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ของกองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561 ณ สนามหน้า กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

ตามที่ กองทัพบก มีนโยบายให้ทุกกองทัพภาค จัดการตรวจสอบและแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ประจำปี 2561 ของหน่วยกองพันทหารราบ และหน่วยกองพันทหารม้า เพื่อทดสอบขีดความสามารถเป็นบุคคลและเป็นหน่วย ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีต่อเนื่อง 96 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อต้องการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ ให้กับชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ซึ่งประกอบกำลังจากชุดปฏิบัติการหน่วยทหารทรหด ของทุกกองพัน โดยเพิ่มเติมยุทโธปกรณ์ และพัฒนาขีดความสามารถด้านยุทธวิธี เพื่อรองรับภัยคุกคาม ที่มีความจำเป็นต้องใช้หน่วยทางยุทธวิธีขนาดเล็กเข้าคลี่คลายสถานการณ์ สามารถปฏิบัติภารกิจพิเศษได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ

กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดพิธีเปิด “ การตรวจสอบและแข่งขัน ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ของกองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561 ” ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะ ความแข็งแรง ทรหดอดทน และพัฒนาทักษะ ขีดความสามารถการปฏิบัติทางยุทธวิธีของกำลังพล ทั้งเป็นบุคคล และชุดปฏิบัติการ ในภารกิจที่ต้องใช้ชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก เพื่อปฏิบัติการทั้งการรบตามแบบ และการรบไม่ตามแบบ รวมทั้งต้องการให้กำลังพลที่เข้ารับการตรวจสอบและแข่งขันทุกนาย ได้แสดงออกถึงขีดความสามารถ ความมุ่งมั่นทางจิตใจ อดทนต่อการทดสอบ เพื่อหาชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กชั้นยอด ทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วย ของกองทัพภาคที่ 3 ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพลของกองทัพภาคที่ 3 ได้มีการพัฒนาทักษะ ขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง และเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กต่อไป

สำหรับการตรวจสอบและแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กในครั้งนี้ จะประกอบกำลังจากชุดปฏิบัติการหน่วยทหารทรหด จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ รวม 12 นาย โดยแบ่งการตรวจสอบและแข่งขันออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 การทดสอบขีดความสามารถเป็นหน่วย 4 สถานี ประกอบด้วย 
– สถานีที่ 1 การตรวจสภาพความพร้อมรบ และการปฏิบัติในพื้นที่รวมพล 
– สถานีที่ 2 การทดสอบในสนามชุดปฏิบัติการรบ 
– สถานีที่ 3 การทดสอบความรู้ความสามารถเป็นบุคคล 
– สถานีที่ 4 การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีด้วยกระสุนจริง

ขั้นที่ 2 เป็นการทดสอบการปฏิบัติทางยุทธวิธี 96 ชั่วโมง จำนวน 7 กิจเฉพาะ ดังนี้
– กิจเฉพาะที่ 1 การปฏิบัติต่อที่หมายโดยการตีโฉบฉวย 
– กิจเฉพาะที่ 2 การซุ่มโจมตีขบวนยานพาหนะ
– กิจเฉพาะที่ 3 การร้องขอปืนใหญ่ 
– กิจเฉพาะที่ 4 การเคลื่อนย้ายทางอากาศยาน
– กิจเฉพาะที่ 5 การสลายแหล่งซ่องสุมกำลังผู้ก่อเหตุรุนแรง
– กิจเฉพาะที่ 6 การตีโฉบฉวยต่อกลุ่มที่หมาย ทำลายแหล่งผลิตยาเสพติด
– กิจเฉพาะที่ 7 การปฐมพยาบาล และการส่งกลับ

ห้วงเวลาในการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2561 ในส่วนการจัดกำลังพลเข้ารับ การแข่งขัน นั้น จัดจากกองพันทหารราบ และกองพันทหารม้า หน่วยละ 1 ชุดปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 ชุดปฏิบัติการ โดยใช้สถานที่ในการแข่งขันคือ ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินผล จัดจากกองพลทหารราบที่ 4, กองพลทหารราบที่ 7, กองพลทหารม้าที่ 1 และกำลังพลของกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 โดยมีรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นหัวหน้าคณะกรรมการมาตรฐานกลางของกองทัพบก

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้ผู้รับผิดชอบจัดการตรวจสอบและแข่งขัน นั้น คำนึงถึงความเป็นธรรม ภายใต้กฎกติกาต่างๆ ของการตรวจสอบ ที่ได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเข้าใจร่วมกัน อีกทั้งได้เน้นย้ำ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ารับการตรวจสอบและแข่งขัน เป็นลำดับแรก และให้ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ จากการตรวจสอบและแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการตรวจสอบและแข่งขันทุกนาย จะต้องอยู่ ในระเบียบวินัย และปฏิบัติตามระเบียบการตรวจสอบและแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กของกองทัพภาคที่ 3 อย่างเคร่งครัด
พรหมพร. คงเนตร สำนักข่าว ที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

2257 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ